Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program 2016

               

  

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji

6-7 września 2016 r.

Olsztyn

06.09.2016 r. (wtorek)

9.30 - 10.30

Rejestracja uczestników - Hol Hotelu Omega

10.30 - 11.15

Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników –
prof. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska

Wystąpienia zaproszonych gości:

- Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Prezesa ZUS prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej

- Przewodniczącego KNoPiPS PAN, prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego

- Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

- Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie dra Łukasz Arendta

11.15 - 11.45

Przerwa na kawę

11.45 –13.30

Sesja plenarna – Rynek pracy i ubezpieczenia/Labour market and insurance
(sesja polsko-angielska)

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Bednarski

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Czy polityka rynku pracy w Polsce jest efektywna?

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Teoretyczne aspekty zabezpieczenia społecznego

prof. dr hab. Tomasz Michalski

Sektor ubezpieczeń a zmiany w paradygmacie finansów

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Controversies on the Effects of Temporary Employment Contracts

prof. dr hab. Francesco Losurdo,

dr Ivano Dileo

Empirical evidence on the dynamics of the early stage of entrepreneurial activity in selected EU countries

dr Łukasz Arendt

Labour productivity, ICT and complementary factors in the CEE Region

13.30 - 14.30

Obiad - Restauracja Hotelu Omega

14.30 - 16.15

SESJA 1a - Przemiany na rynku pracy

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

prof. dr hab. Kazimierz Frieske

W sidłach derywacji: iluzje racjonalnego wynagradzania

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

Współczesne oblicza segmentacji rynku pracy

prof. dr hab. Anna Krajewska

Siedem grzechów głównych rynku pracy w Polsce

prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder

Rynek pracy młodych dorosłych w perspektywie cyklu życia w Polsce na tle wybranych krajów UE

prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

Zatrudnienie i wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów

prof. dr hab. Adam Kurzynowski

Głos w dyskusji

dr Jacek Liwiński

Co dają pracującym studia podyplomowe?

14.30 - 16.15

SESJA 1b - Ubezpieczenia społeczne

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

prof. dr hab.

Teresa Bednarczyk

Sposoby mobilizowania dodatkowych oszczędności emerytalnych

dr Marcin Wojewódka

Uwagi dotyczące rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w latach 2000-2015

dr Wojciech Nagel

Fundusze rezerwowe w tworzeniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Perspektywa krajowa i zagraniczna

dr Damian Walczak

W poszukiwaniu „sprawiedliwej emerytury” – przyczynek do dyskusji

dr Tomasz Jedynak

Ubezpieczenia rentowe w zabezpieczaniu ryzyka starości

dr Mariusz Nyk

Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych w kontekście składek ZUS – studia przypadku

16.15 - 16.45

Przerwa na kawę

16.45 - 18.45

SESJA 2a – Zatrudnienie i bezrobocie

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Joachim Foltys

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

Gospodarstwa domowe z bardzo małą intensywnością pracy zawodowej a poziom bezrobocia i rozwój elastycznych form zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

prof. dr hab. Marek Bednarski,

dr Dorota Głogosz

Aktywność zawodowa rodziców a formy opieki nad dziećmi

dr Tomasz Gajderowicz

Możliwości szacowania parametrów funkcji użyteczności z zatrudnienia na poziomie indywidualnym

dr Anna Majdzińska,

prof. dr hab. Jerzy T. Kowaleski

Demograficzne uwarunkowania zastępowalności zasobów pracy w Polsce i Europie

dr Piotr Maleszyk

Diagnozowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem danych o ofertach pracy

dr Dorota Kmieć

Zmiany zatrudnienia a opodatkowanie pracy w krajach należących do OECD

16.45 - 18.45

SESJA 2b – Innowacje w sektorze ubezpieczeniowym

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Michalski

prof. dr hab. Adam Śliwiński

Wzrost znaczenia tzw. nowych ryzyk wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń

dr Marietta Janowicz-Lomott

prof. dr hab. Adam Śliwiński

Ryzyko nanotechnologiczne – identyfikacja i możliwość ubezpieczenia

dr Marcin Kawiński

Innowacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych a adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej

dr Renata Pajewska-Kwaśny

Innowacyjność na rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych

dr Piotr Majewski

Pojazdy autonomiczne – wyzwania dla branży ubezpieczeniowej

mgr Maciej Szczepankiewicz

Innowacje w ubezpieczeniach: jak nowe usługi postrzegają pracownicy Zakładów Ubezpieczeń?

20.00

Uroczysta kolacja - Restauracja Hotelu Omega

 

7.09.2016 r. (środa)

7.00 - 9.00

Śniadanie - Restauracja Hotelu Omega

9.00 – 11.00

Sesja 3a – Aspekty regionalnych rynków pracy

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska

dr Andrzej Skibiński

Procesy migracyjne i ich konsekwencje dla rynku pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej – wybrane aspekty

dr inż. Kornelia Polek-Duraj

Inwestycje zagraniczne determinantą rozwoju regionu opolskiego (case study)

dr Gabriela Grotkowska

Geograficzne zróżnicowanie premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce

dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

Czynniki zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Popyt potencjalny a popyt zrealizowany

mgr Kamila Prucia

Finansowanie nauki jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów a rynek pracy

9.00 – 11.00

Sesja 3b – Tendencje na rynku ubezpieczeń

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Śliwiński

prof. dr hab. Stanisław Wieteska

Drgania parasejsmiczne jako element ryzyka w ubezpieczeniu obiektów budowlanych w Polsce

dr hab. Maria Płonka

Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w świetle nowych regulacji   prawnych

dr Krzysztof Łyskawa

Ubezpieczalność skutków złego przezimowania upraw polowych w Polsce

dr Ilona Tomaszewska

Tendencje rozwojowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku polskim

dr inż. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz

Ubezpieczenia w rzemieślniczej działalności gospodarczej

11.00 - 11.15

Przerwa na kawę

11.15 - 13.15

SESJA 4a – Społeczno-gospodarcze aspekty rynku pracy

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Bednarczyk

prof. dr hab. Renata Marks-Bielska

Rola i znaczenia ziemi rolniczej w kształtowaniu się struktury społecznej

dr Agnieszka Furmańska-Maruszak

Działania wspierające pracę zrównoważoną w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach ekonomii społecznej

dr inż. Piotr Bębenek

Outsourcing jako współczesny model korporacji rolniczych opartych na kompetencjach

dr Michał Wójcik

Spółdzielnie socjalne w polskiej gospodarce społecznej

dr Olga Zajkowska

Wpływ deklarowanego stanu zdrowia na dzietność. Przypadek Polski

11.15 - 13.15

SESJA 4b – Inne aspekty polityki gospodarczej i rynku pracy/Other aspects of economic policy and labour market

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder

dr Agnieszka Huterska

dr Ewa Zdunek-Rosa

Model panelowy jako narzędzie opisu zależności liczby mikroprzedsiębiorstw i stopy bezrobocia w Polsce

dr Robert Huterski

Koncepcja Pracodawcy Ostatniej Instancji (Employer of Last Resort) w kontekście Nowoczesnej Teorii Pieniądza (Modern Monetary Theory)

mgr Przemysław Włodarczyk

Fiscal sustainability of Visegrad group countries in the aftermath global economic crisis

mgr Karolina Goraus-Tańska

The distributional impact of taxes and transfers in Poland

mgr Jerzy Kawa

Wpływ Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na politykę lokalnego rynku pracy osób niepełnosprawnych

13.15 - 14.15

Sesja plenarna. Podsumowanie konferencji

14.15 - 15.30

Obiad - Restauracja Hotelu Omega