Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program 2017

17-18 września 2018 r.

Olsztyn

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

17.09.2018 r. (poniedziałek)

08:30 – 10:00

Rejestracja uczestników – Hotel HP Park/„Stara Kotłownia” (UWM – Kortowo)

10:00 – 10:30

Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników („Stara Kotłownia”, UWM - Kortowo) – prof. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska

10:30 - 11:00

Przerwa na kawę („Stara Kotłownia”, UWM – Kortowo)

11:00 - 12:30

Debata senioralna

 

„Wyzwania współczesnej polityki senioralnej”

Paneliści:

- dr Elżbieta Bojanowska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

- prof. Giuseppe Piccinni, University of Bari

- prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Uniwersytet Jagielloński

- prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski

- prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

- prof. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12:30 – 14:00

Sesja plenarna – Współczesne wyzwania rynku pracy i ubezpieczeń

(„Stara Kotłownia”, UWM – Kortowo)

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (UŁ Łódź)

prof. dr hab. Małgorzata

Szylko-Skoczny

prof. dr hab. Jacek Męcina

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wyzwania i rekomendacje

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Polityka rynku pracy w Polsce w kontekście międzynarodowych badań ewaluacyjnych

prof. dr hab. Marek Bednarski, dr Iwona Kukulak-Dolata

Jakiego systemu prognozowania rynku pracy oczekują publiczne służby zatrudnienia?

prof. dr hab. Tomasz Michalski

Emerytura przywilej, czy obowiązek? –

Rewizja nadzwyczajna

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Próby łagodzenia problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa – aspekty ekonomiczne i socjologiczne

14:00 - 14:30

Przejazd autokarem do Hotelu HP Park

14:30 - 16:00

Obiad (Hotel HP Park)

 

 

 

 

16:00 - 18:00

Sesja 1a – Wyzwania rynku pracy w ujęciu sektorowym i regionalnym

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska

prof. dr hab. Anna Skórska,

prof. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Wybrane aspekty zatrudniania osób w wieku 50+

dr Zofia Czepulis-Rutkowska

Zmiany na rynku pracy a zabezpieczenie społeczne

dr Joanna Zielińska-Szczepkowska, dr Alina Źróbek-Różańska, dr Marcin Janusz

Jak poprawić sytuację na „trudnym rynku pracy”? Studium przypadku wybranych gmin powiatu braniewskiego

prof. dr hab. Adam Kubów, dr Katarzyna Sipurzycka-Rudnicka

Aktywność na rynku pracy oraz plany zawodowe młodzieży kończącej szkoły wyższe

Przerwa

dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

Kucharka, pielęgniarka, koleżanka - obowiązki imigrantów pracujących w usługach opiekuńczych nad seniorami (wyniki badań)

dr Anna Majdzińska

Zaawansowanie starości demograficznej w dużych miastach Polski i jego następstwa dla sytuacji na rynku pracy

dr Kornelia Polek-Duraj

Jakość środowiska pracy w ujęciu regionalnym na przykładzie przemysłu meblarskiego i tartacznego (analiza porównawcza)

16:00 - 18:00

Sesja 1b – Emerytury i dodatkowe oszczędzanie na starość

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Wanda Sułkowska

prof. dr hab. Maria Płonka

Przyszłość emerytalna w opinii studentów

dr Joanna Rutecka-Góra

Świadomość emerytalna i asymetria informacyjna na rynku dodatkowych produktów emerytalnych w Polsce

dr Ewa Cichowicz

Świadomość ubezpieczeniowa oraz wykluczenie finansowe Polaków w kontekście starzenia demograficznego

dr Krzysztof Kołodziejczyk

Zakres i rezultaty reform emerytalnych w Chile, Polsce i Szwecji po kryzysie finansowym 2007-2008

dr Kamila Bielawska

Decyzje emerytalne seniorów w Polsce w świetle badań jakościowych

dr Tomasz Jedynak

Implementacja dorobku ekonomii behawioralnej w budowie systemu dodatkowego oszczędzania na emeryturę w Polsce

19:00

Uroczysta kolacja (Hotel HP Park)

 

18.09.2018 r. (wtorek) – Hotel HP Park

7:00 - 9:30

Śniadanie - Restauracja Hotelu HP Park

10:00 - 12:00

Sesja 2a – Polityka rodzinna w cyklu życia – od opieki nad najmłodszymi do opieki nad najstarszymi

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Bednarski

prof. dr hab. Ewa Leś

Wzmacnianie rodziny i odbudowa polityki prorodzinnej jako warunek poprawy szans rozwojowych regionów

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Wolontariat osób starszych jako forma aktywizacji j i integracji społecznej,

dr Anita Abramowska-Kmon

Jakość życia opiekunów osób starszych w wybranych krajach europejskich

dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, dr Susanne Heeger-Hertter

Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą w Holandii w praktyce: możliwości i ograniczenia

dr Dorota Głogosz

Formy opieki nad małym dzieckiem (0-3lata) a aktywność zawodowa rodziców

dr Marcin Janusz

Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych na wsi w województwach Polski wschodniej

dr Eugeniusz Brzuska

Charakterystyka działań profilaktycznych prowadzonych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 mających na celu przedłużenie aktywności zawodowej osób 50+ na przykładzie projektu 50+ bliżej zdrowia bliżej pracy realizowanego przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi

10:00 - 12:00

Sesja 2b – Wyzwania rynku ubezpieczeniowego

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Michalski

prof. dr hab. Stanisław Wieteska

Kierunki rozwoju telemedycyny w Polsce

prof. dr hab. Adam Śliwiński

Czynniki determinujace popyt na ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

dr hab. Krzysztof Łyskawa

Alternatywne kierunki ubezpieczania produkcji roślinnej w Polsce

dr Marietta Janowicz-Lomott

Ubezpieczeniowa metoda stabilizowania dochodu gospodarstw rolnych - wybrane problemy

mgr Patrycja Mach

Zasada powszechności a rola brokera przy kształtowaniu programu ubezpieczeniowego

mgr Maciej Szczepankiewicz

Budowa programu ubezpieczeniowego w elektrowniach węglowych

12:00 - 12:30

Przerwa na kawę

12:30 - 13:30

Sesja plenarna. Podsumowanie konferencji

13:30 - 15:00

Obiad